VOCÁBULOS E RESPECTIVAS SINONÍMIAS

Pantone

{verde de óxido de crómio vivo}


Amílcar Monteiro


{amarelo do ouro ao enxofre} 


Válter Sousa